Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør, les mer her. x

Informasjon om våre tilbud og tiltak i forbindelse med Covid-19

Bilde av koronavirus
Foto: CDC, Alissa Eckert

 

Spørsmål og svar
Hvem kan møte til opphold hos oss?
 • Ordinær rehabilitering
  Vi tar imot pasienter på ordinære gruppeopphold, samt individuelle opphold.  Pasienter dette gjelder vil bli kontaktet enten pr telefon eller brev. 
 • Helse Nord har avtale om rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper
  Se informasjon over vedrørende dette.  
 • Se også informasjon fra Helse Nord om rehabiliteringstilbud i
  regionen grunnet situasjonen her.

Ellers gjelder også følgende generelle retningslinjer for opphold:

 • Pasienter/ledsagere som har symptomer skal ikke møte til opphold. Ta kontakt for veiledning.
 • Pasienter/ledsagere som har vært utenfor Norden de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold. 
 • Pasienter/ledsagere som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som har medlemmer i sin husstand som sitter i hjemmekarantene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som ikke kommer inn under ovenstående punkter kan møte til opphold som planlagt.
 • Pasienter som kommer fra områder med mye smitte må vise negativ corona test ved adgangskontroll i resepsjonen ved ankomst.  Dette informeres om i telefonsamtale med pasient før opphold.  Pasient må deretter testes 3 dager etter første negative test, og så 3 dager senere.  

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med inntakskontoret ved på telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30)

Besøk

Av smittevernhensyn er det svært begrenset besøksmuligheter ved ViGØR 

 • Pasienter kan ta imot maks 3 besøkende om gangen.  Besøkende skal kun oppholde seg i resepsjonsområdet 
 • Ved virksomhetsbesøk gjøres det en kartlegging og risikovurdering. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på telefon 77 66 88 00.

Informasjon om bruk av fasilitetene
 • Aktivitetsfasiliteter kan brukes av våre pasienter.
 • Treningssenteret LEVVEL er åpent. 
Interne smitteverntiltak
 • Holde minst 1 meter, helst 2 meter, avstand til hverandre.
 • Pasienter oppfordres til å vaske hender før og etter bruk og sprite kontaktflatene på treningsapparatene etter endt bruk.
 • Desinfeksjon av flater som er gjenstand for mye håndkontakt minst to ganger i døgnet.
 • Desinfeksjon av treningsapparater minst en gang i døgnet.
 • Vask/desinfeksjon på fellestoaletter minst to ganger i døgnet.
 • Desinfisering av avreiserom.
 • Informasjon og opplæring av pasienter vedrørende smitteforebygging.
 • Rutiner for matservering ved ViGØR er utarbeidet i samarbeid med smittevernslegen i Tromsø Kommune. 
 • Dispensere for hånddesinfeksjon ved alle innganger og fellesrom.
 • Oppfordring til å unngå håndhilsing og nærkontakt i henhold til sentrale retningslinjer