Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør, les mer her. x

Etter 68 år er navnet «Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad» historie. Våre ansatte, kompetansen, sjela og ikke minst våre flotte pasienter tar vi imidlertid med oss videre inn i den nye historien som skal skrives her i Tromsø.  

Fra nå av heter vi ViGØR Rehabiliteringssykehus. 

– Vi endrer navn fordi det tidligere navnet i liten grad beskriver bredden og kompleksiteten på våre rehabiliteringstjenester. Definisjonen av kurbad er en «institusjon med medisinsk bad/behandling», og bygger på teoriene om at ulike temperaturer har gunstig påvirkning på kroppen. Vårt nye navn «ViGØR» tydeliggjør vår kjernevirksomhet – helhetlig (fysisk, psykisk og sosialt) spesialisert rehabilitering, sier ViGØR-direktør Synne Chadwick. 

Hun er, i likhet med resten av gjengen på ViGØR, stolt av det nye navnet. 

– ViGØR skal kjennetegnes som en institusjon som både støtter opp under å bli restituert, bli friskere,  og bli sterkere- både fysisk, psykisk og sosialt, samt evne å vedlikeholde funksjon/opprettholde tilstanden. Vi skal være framoverlent, energisk, samarbeidende, kollegial, på lag, målbevisst,  og positiv, og i sum sørge for positive pasientforløp og sørge for at pasienter og brukere får nytt håp om egen mestring og egen framtid, sier Chadwick. 

ViGØR Rehabiliteringssykehus - Identitet from Vigør Rehabiliteringssykehus on Vimeo.

 

ViGØR Rehabiliteringssykehus er den eldste rehabiliteringsinstitusjonen i Nord-Norge, og den eneste som benytter robotteknologi. I dag har vi status som rehabiliteringssykehus, som det eneste i Nord-Norge. 

– Hvordan vil ViGØR se ut framover? 

– Vi skal fortsatt være en del av spesialisthelsetjenesten –, og som nevnt bidra til sømløse pasientforløp. Vi skal være kjent lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg til skal vi bygge på en ekstra etasje for å beholde samme volum sammenlignet med når da vi hadde dobbeltrom. Vi skal implementere sykehusstatusen, og få finansiering på plass slik at rehabiliteringssengene kommer pasientene til gode. Alt dette gjøres i pakt med vårt særpreg når vi går framtiden i møte med friskt mot og nye ambisjoner, forklarer ViGØR-direktøren. 

– Hva er det som gjør ViGØR unikt? 

– Vi ivaretar alle fire dimensjonene av helse: fysisk, psykisk/kognitivtpsykisk / kognitivt, sosialt og eksistensielt. Det gir god rehabilitering,  og formidler energi og optimisme uavhengig av ståsted for mottaker. 

Det nye navnet og profilen er utarbeidet i samarbeid med Magy Media, et ungt og lokalt byrå i Tromsø. 

– Det har vært en konstruktiv, utviklende og god prosess og godt samarbeid. Magy har lyttet til våre innspill og kommet tilbake med forslag som begge parter er godt fornøyde med. Muligheten for å «spille ball» fram og tilbake er en god metode i en slik omleggingsprosess, sier Synne Chadwick.