Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør, les mer her. x

Jobb

ViGØR Rehabiliteringssykehus er ett av Norges største Rehabiliteringssenter og har nylig fått sykehusstatus inne fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR). Vår visjon er å være ledende innen rehabilitering. Vi ligger naturskjønt til på toppen av Tromsøya, 2 km fra Tromsø sentrum. Vi leverer tjenester innen rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå for muskel/skjelettlidelser, nevrologi, revmatologi, hjerneslag, traumer, hjerte sykdommer, etter kreftsykdom og postoperativ oppfølging. Vi tilbyr også arbeidsrettet rehabilitering. ViGØR deltar i spesialitetsutdanningen av leger og har 2 godkjente LIS stillinger og også aktive forskningsprosjekt.

Vi jobber tverrfaglig, og har følgende faggrupper: Legespesialister, leger i spesialisering (LIS), fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom, psykologer, nevropsykologi, logopeder og instruktører. Vi har også bedriftsbarnehage.  ViGØR har til sammen ca.150 ansatte fordelt på 90 årsverk som ønsker deg som kollega.