Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør, les mer her. x

Covid-19

Personer som har gjennomgått Covid-19 sykdom har ofte behov for intensiv tverrfaglig rehabilitering. Covid-19 virus sykdom kan gi ulike utfall f.eks. Fatigue, pustevansker og redusert lungekapasitet med lavt oksygenopptak, muskelsvinn pga inaktivitet og inflammasjon, nevrologiske symptomer, psykiske vansker (angst, depresjon, nedsatt livskvalitet), kognitive utfordringer (konsentrasjonsvansker, læringsvansker, nedsatt hukommelse og problemer med planlegging), søvnproblemer og problemer med lukt og smak. Det gir dermed utfordringer med å fungere i hverdagen både for pasientene og pårørende.

Slik søker du plass