Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør, les mer her. x

Intensiv gangtrening

Intensiv gangtrening er et tilbud til de som har manglende eller nedsatt gangfunksjon på grunn av hjerneslag, ryggmargsskade, cerebral parese (CP), multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom eller andre nevrologiske lidelser.

Slik søker du plass