Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør, les mer her. x

Som pasient har du rettigheter

Rettighetene er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Loven skal sikre deg lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi deg som pasient rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Pasientklage er en viktig rettighet som Kurbadet ønsker at våre pasienter skal benytte seg av når de opplever hendelser som ikke er bra.