Nytt rehabiliteringstilbud for barn, ungdom og unge voksne

Etter fornyet avtale med Helse Nord RHF åpner ViGØR Rehabiliteringssykehus opp nye ytelser for barn og unge voksne med behov for individuelt tilpasset rehabilitering. De nye tilbudene våre blir tilgjengelige våren 2024.

Dato: 13.02.2024 Kategori: Nyheter

Rehabilitering for barn, ungdom og unge voksne

ViGØR kommer med rehabiliteringstilbud rettet mot barn og ungdom (4 til 18 år) og unge voksne (18 til 30 år). Vårt fokus vil være fysisk aktivitet tilpasset individuelle behov og utfordringer slik at alle kan delta, uavhengig av diagnose, medfødte lidelser eller langtidssykdom. Oppholdslengde er 2 uker, som dag- eller døgnopphold.

Målet er å gi et tilbud der vi sammen kan fokusere på hverdagsmestring, forbedre gangfunksjon, fremme balanse, finmotorikk, koordinasjon, kommunikasjon og sosial interaksjon.

Vi legger vekt på at rehabiliteringen skal være lystbetont og variert, samtidig som det tilrettelegges for skole og individuelle aktiviteter.

Alle under 18 år må ha med seg en ledsager under hele oppholdet. Inneliggende pasienter kan motta besøk av familiemedlemmer i løpet av oppholdet.

Hvordan søker man om opphold?

For å søke om opphold, kan du ta kontakt med din fastlege eller sykehuslege for å drøfte dine behov og ønsker om henvisning til ViGØR Rehabiliteringssykehus. Rettighetsvurdering av din søknad håndteres av den regionale vurderingsenheten (RVE) i ditt helseforetak.

Våre rehabiliteringstilbud

ViGØR Rehabiliteringssykehus har tilgang til basseng, treningssal, gymsal og uteområder som alle brukes aktivt i rehabilitering. Et tverrfaglig team bestående blant annet barnelege, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, treningsinstruktør, ernæringsfysiolog/-veileder, sosionom, psykolog, sykepleiere og hjelpepleiere vil være tilgjengelig under oppholdet.

Våre fagpersoner vil kartlegge og vurdere individuelle rehabiliteringsbehov, og skreddersy rehabiliteringsforløpet. Det vil være daglig oppfølging av fysioterapeut. Andre fagpersoner involveres ved behov.

Vi ønsker at pårørende skal ta del i behandlingen, og tilrettelegger for samtaler og deltakelse i rehabiliteringen sammen med aktuelle behandlere der det er relevant. Dette gir en unik sjanse til å forstå rehabiliteringsprosessen bedre og samtidig gi viktig støtte og motivasjon til deltakerne.

Sammen vil vi fokusere på hverdagsmestring, samhold, sosialt samspill, trening og hvordan bli kjent med egne muligheter.