PASIENTREISER

Reisen til og fra ViGØR

Som hovedregel får du dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei.

Du kan søke etter at reisen er gjennomført.

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise.

Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Noe ventetid må beregnes, og når det er mulig, reiser flere pasienter sammen. Du betaler kun en egenandel for reisen, hvis du ikke har fritaksgrunn eller frikort.

Har du behov for ledsagere til reisen, får disse også dekket transport. Det er viktig at ledsagerbehov bekreftes av din fastlege.

Ved å logge deg inn på helsenorge.no, finner du oversikt over, og informasjon om, fremtidige rekvirerte pasientreiser. Du kan også endre, avbestille og bekrefte rekvirerte reiser.

Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke den digitale tjenesten kan du kontakte ditt pasientreisekontor.

Pasientreiser kan kontaktes på tlf. 05515

BETALING

Hvor mye koster rehabiliteringen?

Pasienter som er innvilget opphold ved ViGØR betaler egenandel for oppholdet. Per i dag er egenandelen på kr. 163,- per dag. Satsen er den samme både for døgnopphold (innleggelse) og dagopphold (poliklinikk). 

Barn under 16 år og voksne som rehabiliteres for yrkesskade er fritatt for egenandel. Vedtak om yrkesskade (fra NAV) må dokumenteres, og rehabiliteringen må være i samsvar med yrkesskaden for å få fritak.

Frikort gjelder for et rehabiliteringsopphold ved VIGØR. Egenandelstaket er per i dag kr. 3165,-. Frikort får du når du har betalt egenandeler over dette beløpet.

Dersom du allerede har frikort, slipper du å legge ut for egenandelen. Ved innsjekk på ViGØR vil du bli bedt om å framvise dokumentasjon på at du har frikort. Dette gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no med din mobiltelefon.

Dersom du ikke har frikort, må du legge ut for hele oppholdet ved ViGØR. Det du har betalt over egenandelstaket får du tilbakebetalt fra HELFO.

Egenandelen er kr. 2445,- for 2 ukers opphold og kr. 3260,- for 3 ukers opphold.

Registrering av egenandelsbetaling skjer innen 14 dager etter avreise.

MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

Medisinsk forbruksmateriell dekkes av pasienten selv

Hovedregelen er at medisinsk forbruksmateriell eller andre tjenester –  som kommer i tillegg til egenandelen for rehabiliteringen – må du dekke selv. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandeler. Dette kalles for pasientbetaling.

Eksempler på medisinsk forbruksmateriell kan være medisin, bandasjer, inkontinensutstyr, støttestrømper, salver med mer.

Har du medisiner og medisinsk forbruksmateriell hjemme?

Og det er nok til å dekke forbruket du vil ha under oppholdet?
Da tar du dette med deg så slipper du å legge ut for dette

Får du medisinsk forbruksmateriell fra hjemmehjelpen i din kommune?

Da kan du forhøre deg om du kan ta med deg nok til å ha under oppholdet.
Snakk med hjemmehjelpen om det er mulig.

Er du en av de som har innvilget individuell stønad på blå resept?

Snakk med fastlegen din om den gjelder for perioden du skal oppholde deg på ViGØR.
Refunderingen skjer automatisk etter at du har betalt – og i samsvar med innvilget blå resept.

Jeg har veldig store kvanta med medisinsk forbruksmateriell, må jeg ta med meg alt jeg har behov for hele oppholdet?

Det viktigste er at du har aktive e-resepter slik at vi kan hjelpe deg å bestille. Du må også sjekke om forbruksleverandør har dette tilgjengelig.

Kan VIGØR oppbevare legemidler som må holdes kjølig?

Ja, vi kan oppbevare disse kjølig for deg.

MIN SIDE

"Min side" er vår pasientportal

Som en del av behandlingen svarer våre deltakere på spørsmål om sin helse og arbeidslivserfaringer.

Dette er med på å øke kvaliteten og innfri kravene våre bedre siden behandlingen da kan bli mer skreddersydd og individuell tilpasset.

CheckWare

Checkware er nettportalen som gir deg som pasient kartleggingsskjemaer som skal fylles ut som en del av ditt behandlingsforløp.

Svarene dine vil bidra til at du og din behandler får viktig informasjon om din situasjon, og hvordan du har det. Dine utfylte skjemaer vil gi din behandler informasjon som kan benyttes til kartlegging og behandlingsplanlegging. De kan også benyttes under behandling i samtale med deg, og ved avslutning av behandling som evaluering.

Checkware tilfredsstiler kravene til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Dette er godkjent for bruk på Norsk Helsenett, som er en lukket og sikker digital arena for aktørene i helsesektoren. Man kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Denne innloggingen er levert av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

PASIENTKLAGE

Som pasient har du lov til å klage

Pasientrettigheter er hovedsakelig nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Loven skal sikre deg lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi deg som pasient rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten, slik som ViGØR.

Pasientklage

ViGØR har som krav at hendelser som det klages på skal tas alvorlig.

Vi skal ha en konstruktivt innstilling til klager for å forhindre nye hendelser. Vi skal jobbe systematisk med å bedre kvaliteten vår slik at vi skal bli en bedre helseinstitusjon for deg som pasient og samfunnet.

Utfyllende informasjon om klageordninger

På helsenorge.no finner du det meste du burde vite om dine rettigheter og hvordan klageordningen fungerer.

På nettsiden Rett til å klage og klageordninger vil du finne følgende:

 • Hva du eksempelvis kan klage på
 • Hvem du skal sende klagen til først
 • Hvordan statsforvalteren forholder seg til klagen hvis vi er uenig
 • Hva du bør skrive i klagen
 • At pasient- og brukerombudet hjelper deg med klagen
 • At det er gratis å klage
 • Frist for å sende inn klagen
 • Om avgjørelsene i klagesakene
 • At det hjelper å klage

Vi anbefaler deg å lese hva som står på nettsiden slik at det blir lettere for deg eller pårørende og vurdere om du skal klage. Nettsiden gir deg også informasjon om hvem som kan hjelpe deg med å klage på rett måte.

Pasient- og brukerombudet hjelper deg

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta dine behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

PAKKELISTE

Husk på dette før du kommer

Reisevei
Ordnet reise til/fra ViGØR. Fått bekreftelse fra lege ved behov for ledsager.

Informasjon
Informert ViGØR om eventuelle allergier, matintoleranser, MRSA/ESBL eller andre særskilte behov for oppholdet.

Medikamenter
Innhentet oppdatert medisinliste fra fastlegen, sjekket at e-resepter er aktive, husket å pakke medisiner for hele oppholdet.

Forbruksutstyr
Sørget for å medbringe nok forbruksutstyr ved inkontinens, diabetes, ernæring og sårbehandling.

Digital kartlegging
Fylle ut digitale kartleggingsskjemaer (CheckWare) på Min Side i dagene før ankomst.

Målsettinger
Tenkt gjennom mine målsettinger for oppholdet. Hva ønsker jeg å få ut av oppholdet?

Hva skal jeg pakke med meg i kofferten?
Se listen under for tips til hva som er lurt å ta med seg til oppholdet

Spesifikasjoner

 • Treningstøy

  Treningstøy og gode sko til trening

 • Badetøy

  Badedrakt og/eller badebukse. Sjampo og såpe.

 • Toalettsaker

  Tannbørste, tannkrem og andre hygieneartikler du trenger

 • Klær

  Klær til bruk innendørs og eventuelt utendørs

 • Hjelpemidler

  Briller, høreapparat, rullator og andre hjelpemidler

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Noe annet du lurer på?

Her finner du svar på en rekke spørsmål.

Ofte stilte spørsmål