Hvem er vi?

ViGØR er et rehabiliteringssykehus i spesialisthelsetjenesten

ViGØR er en av Norges største rehabiliteringsinstitusjoner og den eldste i Nord-Norge. Vi har helt fra starten av tatt imot pasienter fra hele landet, men spesielt fra Nord-Norge. I dag har vi status som rehabiliteringssykehus, som det eneste i Nord-Norge.

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering for pasienter med ulike nevrologiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser, revmatologiske lidelser, kronisk smerteproblematikk, hjertesykdommer, kreft, amputasjoner, brudd og etter operasjon.

Over flere år har vi også utviklet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk gangtrening etter bl.a. ryggmargsskade/tverrsnittskader og hjerneslag.

Institusjonen har egen avdeling for pasienter med hjelpebehov og har døgnkontinuerlig tilstedeværende sykepleier i aktiv, våken vakt om natten.

Vår visjon

Vår visjon er å være ledende innen rehabilitering

Vårt mål er å bedre pasientens funksjon, uavhengig av ståsted. Dette gjør vi ved bruk av kunnskapsbasert og intensiv spesialisert rehabilitering og i dynamisk samhandling med pasient og andre samarbeidspartnere. Rehabiliteringen er helhetlig og individuelt tilpasset – den ivaretar pasientens fysiske, mentale, sosial og eksistensielle behov.

ViGØR’s verdier er Kvalitet, Optimisme, Respekt og Nyskaping og disse benyttes aktivt i det daglige arbeid og aktiviteter. Verdiene styrer vårt møte med og tilbud til pasienten.

Vi har som formål å drive rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Det betyr at vi skal yte våre tjenester på en slik måte at våre samarbeidspartnere (pasienter, pårørende, Helse Nord, fastleger, sykehus, kommunehelsetjeneste, NAV, brukerorganisasjoner, myndigheter og andre leverandører) skal oppleve at deres forventninger, krav og behov blir oppfylt eller oversteget og at ViGØR er en forutsigbar, trygg og pasientfokusert rehabiliteringsinstitusjon.

Hva jobber vi med?

ViGØR er tverrfaglig sammensatt

ViGØR har et bredt sammensatt rehabiliteringsteam med høy faglig kompetanse.
Med vel 150 ansatte fordelt på ca. 95 årsverk har vi blant annet leger i spesialisering og legespesialister, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, nevropsykolog, psykolog,  treningsinstruktører, ernæringsfysiolog, sosionom, veiledere med flere.

Det er samarbeidet mellom fagmiljøene og deg som pasient som skaper den gode rehabiliteringen hos oss – de ansatte er derfor vår viktigste ressurs.

Våre ansatte har som mål å tilby helhetlig, intensiv rehabilitering i nært samarbeid med deg som pasient. Dette er de dyktige på.

Hvor holder vi til?

ViGØR holder til midt på Tromsøya

Vi ligger vakkert til på toppen av Tromsøya med populære Charlottenlund friluftsområde som nærmeste nabo.

Vi har gode muligheter for utendørs aktiviteter med Tromsømarka like ved. Innendørs har vi topp rehabiliteringsutstyr.

Tromsø er en by med gode forbindelser til resten av landet. Flyplassen ligger 10 minutter fra ViGØR. Byen er omgitt av storslagen natur og kan dekke de fleste behov innen kultur og aktiviteter.

Vår rehabiliteringsfilosofi

Tilbudet er målbasert, aktivt, pasientsentrert og tverrfaglig

Vi har en grunntilnærming til rehabilitering som er «aktivitetsbasert». Det betyr at bevegelse er en grunnpilar i rehabiliteringen, sammen med kognitive og mestringsbaserte strategier for å understøtte en endring hos den enkelte.

All rehabilitering ved ViGØR er individuelt tilpasset både i mengde og type og er satt sammen av undervisning og samtalegrupper samt fysisk, kognitiv og sosial trening. Pasientene får daglig oppfølging av relevant helsepersonell.

Vår tilnærming bygger på moderne forskning som indikerer at samspillet mellom sentralnervesystemet og bevegelsesapparatet er mye mer komplekst enn man tidligere har trodd. Det er derfor viktig å se på mennesket som et hele for i størst mulig grad å gjenvinne tapte funksjoner gjennom rehabilitering.

Heldigvis har sentralnervesystemet langt større evne enn man tidligere trodde, til å ta i bruk andre områder når et område skades, for eksempel etter slag, lammelser, langvarig smerte eller andre funksjonsforstyrrelser. Denne evnen til omdisponering og nylæring kalles nevroplastisitet og er et viktig prinsipp som ViGØR benytter til å ta i bruk bevarte deler av hjernen for å trene opp tapte funksjoner. Bedring av funksjon kan påvirkes gjennom intensiv, aktivitetsfokusert og målrettet trening enten det gjelder fysiske eller kognitive og sosiale ferdigheter som skal trenes opp. Pasienten selv er sentral i rehabiliteringen.

Historie

ViGØR har historie tilbake til 1952

Vigør ble etablert av Adventistsamfunnet i 1952 under navnet Nord-Norges Kurbad, oftest kalt ‘Kurbadet’ på folkemunne. De første leveårene holdt Kurbadet til i Grønnegata i Tromsø Sentrum.

I 1979 flyttet Kurbadet inn i nye lokaler på toppen av Tromsøya, med tett nærhet til friluftsområdet Charlottenlund. Det endret også navn til Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK). Avisa Nordlys kunne den gang fortelle at «Det nye Kurbadet er fem ganger så stort som det gamle. Her er lange, TV-overvåkede korridorer og innendørshage med store planter, gullfisk, fontene, musikkstoler og fugler i bur.» Elektrisk behandling i spesialbadekar, virvelbad – en amerikansk behandlingsmetode, og Nord-Norges største solarium var trekkplaster i behandlingstilbudet den gang.

I 1999 ble senteret solgt og nye eiere fortsatte utviklingen. Tidene forandrer seg, og i 2020 valgte Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad å endre navn til ViGØR Rehabiliteringssykehus. Dette for å synliggjøre bredden og kompleksiteten på våre rehabiliterings-tjenester da institusjonen også ble godkjent som rehabiliterings-sykehus for 12 plasser i 2017.  ViGØR Rehabiliteringssykehus tydeliggjør vår kjernevirksomhet – helhetlig spesialisert rehabilitering.

Selv om navnet er endret, er eierne, ansatte, og pasientene fortsatt de samme. Og historien, tradisjonene og visjonen om å være ledende innen rehabilitering tar vi med oss videre inn i framtiden.

Hovedinngangen til ViGØR en solfylt dag

Fasiliteten

Våre fasiliteter

Bli med på innsiden av ViGØR Rehabiliteringssykehus

Se fasiliteten