Min Side

ViGØRs pasientportal – Min Side

CheckWare

Som en del av behandlingen svarer våre deltakere på spørsmål om sin helse og arbeidslivserfaringer. Dette er med på å øke kvaliteten og innfri kravene våre bedre siden behandlingen da kan bli mer skreddersydd og individuell tilpasset.

Checkware er nettportalen som gir deg som pasient kartleggingsskjemaer som skal fylles ut som en del av ditt behandlingsforløp.

Svarene dine vil bidra til at du og din behandler får viktig informasjon om din situasjon, og hvordan du har det. Dine utfylte skjemaer vil gi din behandler informasjon som kan benyttes til kartlegging og behandlingsplanlegging. De kan også benyttes under behandling i samtale med deg, og ved avslutning av behandling som evaluering.

Checkware tilfredsstiler kravene til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Dette er godkjent for bruk på Norsk Helsenett, som er en lukket og sikker digital arena for aktørene i helsesektoren. Man kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Denne innloggingen er levert av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

Logg deg inn på CheckWare (pasient)

Brukerundersøkelse

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med rehabiliteringsoppholdet ved ViGØR Rehabiliteringssykehus, og håper du vil ta deg tid til å svare på noen spørsmål om ditt siste opphold.

Deltakelse er selvfølgelig  frivillig og anonymt. Vi har taushetsplikt, og ved publikasjon av resultater fra undersøkelsen vil ingen enkeltpersoner bli gjenkjent.

Logg deg inn på brukerundersøkelsen