Ofte stilte spørsmål

Her kan du se hva vi har svart på spørsmål som stilles ofte.

Spørsmål om VIGØR, henvisning og rehabiliteringstilbudet

Du kan henvende deg til din fastlege, sykehuslege og annet helsepersonell om dine ønsker vedrørende henvisning til opphold. Annet helsepersonell med tilfredsstillende medisinsk fagkompetanse kan henvise ved å fremvise beskrivende god innsikt i din medisinske helsetilstand.

Henvisningen vurderes av RVE (regional vurderingsenhet). Det er RVE som avgjør om du har rett til opphold eller ikke. Svar på din henvisining kommer fra RVE.

Døgnopphold betyr at du disponerer et rom på ViGØR, og blir boende hos oss under hele oppholdet. Rommet ditt er klart for innsjekk kl 14.00 på ankomstdagen, og må forlates innen kl 11.00 på avreisedagen. Du kan selvfølgelig velge å ankomme tidligere på dagen, men rommet ditt er tilgjengelig for deg kun innenfor de nevnte klokkeslett. Avreisedagen er også en effektiv dag med rehabilitering, som betyr at programmet varer til kl 16.00, selv om du må sjekke ut fra ditt rom før kl. 11.00.

Dagopphold betyr at du ikke disponerer et rom på ViGØR. Du har det samme rehabiliteringstilbudet som et døgntilbud, men du får ikke tildelt et rom. Det betyr at du bor hjemme under oppholdet, og ankommer ViGØR om morgenen til programmet ditt starter, og reiser hjem igjen om ettermiddagen når programmet ditt er ferdig for dagen. Du kan benytte fellesgarderobene for å oppbevare klær og personlige eiendeler i låsbare skap. Dagopphold har frokost og middag inkludert i tilbudet.

Ja, du har rett til å velge behandlingssted.

Les mer her: Valg av behandlingssted

Bassenget er tilgjengelig for medlemmer av LEVVEL, som holder til i samme bygg som ViGØR.

Du kan lese mer om LEVVEL, medlemskap og bassengtilbud her.

Hvert rehabiliteringstilbud er tilpasset målgruppen det er ment for. Vi har mange forskjellige tilbud som du kan lese mer om her.

Din rehabiliteringsplan settes opp på bakgrunn av dine målsettinger. Vi lager en plan for ditt opphold i samråd med deg, og justerer denne underveis etter behov. Sentrale elementer i en plan kan for eksempel være gruppetreninger, undervisninger, samtalegrupper, egentreningsprogram, individuelle konsultasjoner og individuell behandling. Dersom du er på gruppeopphold, er timeplan for undervisning og gruppetrening felles for alle deltakerne på gruppa. Alle pasienter blir vurdert av lege, og får daglig individuell oppfølging av fysioterapeut.

Et gruppetilbud/opphold har et innhold som er spesielt tilpasset målgruppen. Det er mellom 4 og 16 deltakere på et gruppeopphold (avhengig av type gruppe). Alle deltakerne ankommer samme dag, følger det samme programmet, og reiser hjem samme dag. Varighet på et gruppeopphold er fra 1-3 uker (avhengig av type gruppe). Deltakere på gruppeopphold har også individuell oppfølging av fagpersoner de har behov for å møte.

Et individuelt opphold betyr at du ikke er tilknyttet et spesifikt gruppetilbud. Ellers har du tilgang på de samme tjenestene.

Nei, ViGØR har ingen poliklinisk virksomhet. Vi tilbyr kun hele rehabiliteringsopphold som må søkes om via fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Kun de som er inne til opphold ved ViGØR har mulighet for timer med våre fagpersoner.

LEVVEL, som holder til i samme bygg som ViGØR, har tilbud om fysioterapi og personlig trener. Les mer om dette på levvel.helse.no

Spørsmål om oppholdet

Det er alltid innkallingsdatoen i det siste brevet fra ViGØR som gjelder. Du kan se bort fra datoen i vedtaksbrevet fra RVE dersom disse er ulike.

Ta kontakt med oss om du ikke fikk svar på ditt spørsmål her.

Dersom du har allergier eller spesielle behov for tilrettelagt kost, må du framvise dokumentasjon fra lege på dette. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd dersom du har dokumenterte behov for tilrettelagt kost.

 

Du kan ta i mot besøk under oppholdet.

Besøkende har ikke mulighet for å booke rom på huset, men kan inngå avtale om overnatting på ditt pasientrom dersom dette er ønskelig.

Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider i kantinen.

Dersom du har barn under 16 år som ønsker å besøke deg under oppholdet, kan vi legge til rette for dette.

Ja, du kan ta permisjon i helgen. Men du må melde fra om dette før du forlater huset.

I utgangspunktet må rommet forlates kl. 11.00, da noen andre sjekker inn der kl 14.00.

Jeg har veldig store kvanta med medisinsk forbruksmateriell, må jeg ta med meg alt jeg har behov for hele oppholdet?

Det viktigste er at du har aktive e-resepter slik at vi kan hjelpe deg å bestille. Du må også sjekke om forbruksleverandør har dette tilgjengelig.

Kan VIGØR oppbevare legemidler som må holdes kjølig?

Ja, vi kan oppbevare disse kjølig for deg.

Ta med deg treningstøy, gode sko til innendørs trening og badetøy. Klær og sko til utendørs bruk avhenger av sesongen og ditt funksjonsnivå.

Du må også huske på å ta med nødvendige medisiner og hjelpemidler (briller, høreapparat, rullator etc.) Ellers trenger du klær, toalettsaker, mobiltelefon med lader og eventuelt PC/Pad. Håndklær og sengetøy stiller ViGØR med. Du har også tilgang på vaskemaskin under oppholdet, og kan vaske klær her om du har behov for det.

Ja, har du vanskelig for å forstå og snakke norsk, har du rett til tolk på det språket du foretrekker. Dette er gratis for deg som pasient. ViGØR har plikt til og ansvar for å bestille tolk dersom du har behov for det. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post i god til før oppholdet ditt starter. Les mer om tolketjenester her.

Så lenge du informerer oss på forhånd om dette, kan vi sette av en porsjon kveldsmat til deg.

Ved spørsmål om forlengelse må dette tas opp med din kontaktperson midtveis i oppholdet. Det skal foreligge en medisinsk årsak som grunnlag for vurdering. I tillegg avhenger dette også av kapasitet på huset.

Innsjekk på rommet fra kl. 14.00.

Utsjekk fra rommet før kl. 11.00

Du må gjerne komme tidligere eller reise hjem senere, men rommet ditt er tilgjengelig på nevnte tidspunkt.
PS. På avreisedagen varer rehabiliteringsprogrammet til kl 16.00.

Spørsmål om reise

Vi ligger vakkert til på toppen av Tromsøya like ved populære Charlottenlund friområde.

Busstopp Skoglyst ligger i gangavstand til våre fasiliteter, om du kommer med buss er det rute 26 som går via Skoglyst.

Dersom du har krav på rekvirert reise, er det pasientreiser som ordner reisen din.

Les mer om pasientreiser her.

Har du behov for ledsagere til reisen, får disse også dekket transport. Det er viktig at ledsagerbehov bekreftes av din fastlege.

Les mer om pasientreiser her.

Som hovedregel får du dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Du kan søke etter at reisen er gjennomført.

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise.
Les mer om pasientreiser her.

ViGØR ligger i naturskjønne omgivelser på toppen av Tromsøya. Se kart og reisealternativer her.

Les mer om området rundt ViGØR her.

Les mer om pasientreiser her.

Spørsmål om betalingen

Pasienter som er innvilget opphold ved ViGØR betaler egenandel for oppholdet. Per idag er egenandelen på kr. 163,- per dag. Satsen er den samme både for døgnopphold (innleggelse) og dagopphold (poliklinikk).

Les mer om betaling her.

Du betaler for oppholdet ditt i resepsjonen ved ViGØR når du ankommer. Med bankkort.

Frikort gjelder for et rehabiliteringsopphold ved VIGØR. Egenandelstaket er per i dag kr. 3165,-. Frikort får du når du har betalt egenandeler over dette beløpet. Dersom du allerede har frikort, slipper du å legge ut for egenandelen.

Les mer om betaling og frikort her.

Overnatting og kjøp av ekstramåltider må avtales på forhånd med inntakskontoret.

Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider.
Pris for kjøp av enkeltmåltider besøkende: Frokost 50,- Middag 160,-

Besøkende kan overnatte i ekstraseng på pasientens rom.

Pris for overnatting besøkende og selvbetalende ledsager:
1295,- per døgn, med eget rom.
795,- per døgn, med delt rom.

Ser du etter disse?

Vår kompetanse

Lurer du på hvilken kompetanse vi bærer på her på huset? Bli kjent med våre yrkesgrupper.

Praktisk informasjon

Informasjon til deg som skal inn til opphold.

Rehabiliterings-tilbud

Se oversikt over alle våre rehabiliteringstilbud