LSVT LOUD

Har du eller noen du kjenner den nevromuskulære tilstanden Parkinson sykdom og samtidig sliter med redusert stemmestyrke eller mumlende tale? Da er dette rehabiliteringstilbudet noe som kan hjelpe personen.

Har du den nevromuskulære sykdommen Parkinson? Sliter du med redusert stemmestyrke eller mumlende tale? Er stemmen din hes eller blir du fort sliten av å prate?

Da er dette rehabiliteringstilbudet noe som kan hjelpe deg.

Målgruppe

Personer med diagnosen Parkinsons sykdom og taleutfordringer. For personer over 18 år.

LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Treatment)

LSVT Loud er en effektiv stemmebehandling for personer med Parkinson sykdom (PS).

Programmet trener personer med PS til å bruke stemmen på et mer normalt lydnivå når de snakker hjemme, på jobb og i samfunnet ellers. Nøkkelen til behandlingen er å hjelpe deg å «rekalibrere» din oppfatning av egen stemme slik at du vet hvor høyt eller lavt du snakker og gjøre deg komfortabel med å bruke en sterkere stemme.

Det gir ofte de beste resultatene å gjennomføre programmet FØR du har lagt merke til at du har problemer med stemmen, tale og kommunikasjon, men det er aldri for seint å starte. Når PS først har blitt diagnostisert, har allerede store endringer skjedd i hjernen.

Omfattende forskning på LSVT Loud har dokumentert at personer med PS viser forbedringer i lydstyrke og mer variasjon i tonehøyden når de snakker, og resultatene opprettholdes i minst to år etter behandlingen. Sekundære forbedringer kan være bedre artikulasjon, endringer i svelg, bedret mimikk, med mer.

LSVT Loud er en intensiv individuell behandling/trening.

En time med logoped fire ganger i uka i fire uker. I tillegg kreves det daglig egentrening, også i helgene.

Denne intensive tilnærmingen er avgjørende for de positive endringene LSVT Loud-programmet gir, i samsvar med det studier om motorisk læring og nevroplastisitet viser er mest effektivt.

Din LSVT Loud-sertifiserte logoped er viktig for å hjelpe deg å lære hvordan du kan forbedre stemmestyrken din på en måte som ikke skader stemmen din .

Behandlingen er bygget på skreddersydde øvelser som styrker stemmeboksen og taleapparatet. Hovedfokus for treningen er å «Snakke HØYT».

LSVT Loud har langtidseffekt, men det kan være nyttig med oppfriskningstrening med logoped etter en tid og gjerne med jevne mellomrom. Du trenger da ikke å følge hele 4-ukers programmet, men gjennomføre en forkortet versjon med bare noen repetisjoner av treningen.

Det er imidlertid viktig å vite at LSVT Loud er en livslang reise!

Varighet

Døgnbasert gruppeopphold som varer over 4 uker

Spesifikasjoner

 • Varighet 3 uker
 • Behandlingsform Gruppetilbud
 • Døgn eller dag Døgn
 • Alder 18+

Hvem kan søke om opphold?

Du kan henvende deg til din fastlege, sykehuslege og annet helsepersonell om dine ønsker vedrørende henvisning til opphold. Annet helsepersonell med tilfredsstillende medisinsk fagkompetanse kan henvise ved å fremvise beskrivende god innsikt i din medisinske helsetilstand.

Hvem behandler søknaden?

Det er regional vurderingsenhet i ditt helseforetak som rettighetsvurderer din søknad. Helse Nord RHF har organisert regional vurderingsenhet (RVE) som vurderer henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. Les mer om dette på RVE sine sider.

Hvordan og når får jeg beskjed om opphold?

Når henvisningen din er vurdert vil du få brev om vedtaket fra RVE med oppstartdato og opplysninger om klagemuligheter. Ved innvilget opphold vil du motta brev fra oss noen uker i forkant av oppholdet med dato og litt generell informasjon.

Ventetider

Ventetiden hos oss varierer mellom de ulike tilbudene. Flere inntak gjelder gruppeopphold som settes sammen basert på antall opphold i året. Oversikt over ventetider for alle rehabiliteringsinstitusjoner finner du på Helse Nord RHF’s sider.

Les mer om ventetider på helsenorge.no

Hva om tidspunktet ikke passer?

Retningslinjer RVE har gjennom Helse Nord sier at ved utsettelse av rehabiliteringsopphold til etter oppsatt frist, må det sendes ny legehenvisning til RVE. Det betyr at dersom du fortsatt ønsker opphold ved ViGØR Rehabiliteringssykehus senere enn oppsatt dato må det foreligge legeerklæring og ny henvisning til RVE. Hvis det fortsatt er behov for rehabilitering etter oppholdet er utsatt, skal det sendes ny henvisning til Regional Vurderingsenhet for vurdering.

Les mer om betaling, pasientreiser og annen praktisk info her.

 

Les mer om våre fasiliteter her.

 

Huskeliste til deg som skal på opphold

 • Reisevei Ordnet reise til/fra ViGØR. Fått bekreftelse fra lege ved behov for ledsager.
 • Informasjon Informert ViGØR om eventuelle allergier, matintoleranser, MRSA/ESBL eller andre særskilte behov for oppholdet.
 • Medikamenter Innhentet oppdatert medisinliste fra fastlegen, sjekket at e-resepter er aktive, husket å pakke medisiner for hele oppholdet.
 • Forbruksutstyr Sørget for å medbringe nok forbruksutstyr ved inkontinens, diabetes, ernæring og sårbehandling.
 • Digital kartlegging Fylle ut digitale kartleggingsskjemaer (CheckWare) på Min Side i dagene før ankomst.
 • Målsettinger Tenkt gjennom mine målsettinger for oppholdet. Hva ønsker jeg å få ut av oppholdet?
 • I kofferten Skotøy for innendørs og utendørs trening, treningstøy, badetøy, klær, hygieneartikler, mobiltelefon m/lader, PC/Pad, briller, hørehjelpemiddel og andre hjelpemidler.

Ankomstdagen

Dersom du er døgnpasient disponerer du rommet ditt fra kl. 14.00. Du må gjerne ankomme før dette, men tidligste innsjekk er kl 14.00. Tirsdag, onsdag og torsdager er det informasjonsmøte for alle nyankomne pasienter kl 17.00.

Dersom du er dagpasient har du ikke eget rom på institusjonen. Rehabiliteringsprogrammet starter samme dag som du ankommer, derfor er oppmøtetid satt til 09.00

Dagen etter ankomst

For døgnpasienter starter rehabiliteringsprogrammet dagen etter ankomst. Du møter lege for innskriving, og du har første møte med fysioterapeut. Beskjed om time får du på SMS.

Dersom du deltar på et gruppetilbud, følger du programmet til gruppen. Timeplan får du enten når du sjekker inn i resepsjonen, eller på informasjonsmøtet til gruppen du tilhører.

Din rehabiliteringsplan

Settes opp på bakgrunn av dine målsettinger. Vi lager en plan for ditt opphold i samråd med deg, og justerer denne underveis etter behov. Sentrale elementer i en plan kan for eksempel være gruppetreninger, undervisninger, samtalegrupper, egentreningsprogram, individuelle konsultasjoner og individuell behandling. Dersom du er på gruppeopphold, er timeplan for undervisning og gruppetrening felles for alle deltakerne på gruppa.

Kosthold

ViGØR serverer et middelhavsbasert kosthold uten kjøtt. Kjøkkenet serverer tre hovedmåltider i løpet av dagen: frokost (08-10), middag (13.30-16) og kvelds (17.30-19). Det er tilgjengelig frukt, grønt, kaffe og te også utenom åpningstidene.

Dersom du har allergier, og trenger spesialkost, må dette dokumenteres.

Rusmidler

ViGØR er et røykfritt sykehus og røyking skjer på anvist område. Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler så lenge du er pasient hos oss, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Foto, lyd, filmopptak og sosiale medier

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film og lydopptak eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt om tillatelse først. Alle har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å glemme, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av. Det er lov å si nei om du skulle bli spurt.

Allergier

Vis hensyn, mange har intoleranse for dufter som parfyme, dufttilsatte såper, kremer og kosmetikk og kan bli svært syke av det.

Ledsager / besøkende

Overnatting og kjøp av ekstramåltider må forhåndsavtales med inntakskontoret. Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider. Besøkende kan overnatte i ekstraseng på pasientens rom

Pris for overnatting selvbetalende ledsager:
1295,- per døgn, med eget rom.
795,- per døgn, med delt rom.

Pris for kjøp av enkeltmåltider besøkende: Frokost 50,- Middag 160,-

Betaling

Les mer om betaling her.

LSVT LOUD er hos oss intensiv stemmetrening med rytme, sang og bevegelse. Det unike i tilbudet er rytmisk trening med sang og bevegelse. Dette øker stimuleringen av hjernens «velvære»-senter. Måten tilbudet er utformet på er unikt – det eneste i sitt slag i Norge.

Epikrise

Etter oppholdet ditt er avsluttet får du tilsendt en epikrise (sluttrapport) skrevet av din lege og dine behandlere. Denne sendes også i kopi til henvisende instans.

Evalueringsskjema

Vi setter stor pris på om du før du forlater ViGØR, fyller ut vårt evalueringsskjema, PasOpp. Dette kan leveres i postkassene våre som du finer flere steder på huset. Skjemaet finner du i velkomstmappa som ligger på rommet dagen du ankommer, eller du kan fylle det ut elektronisk via Min Side.

Etter utskrivning får du og henvisende instans tilsendt epikrise og logopedrapport.