Inflammatoriske revmatiske sykdommer

Rehabiliteringstilbud for personer over 18 år med revmatiske lidelser.

Målgruppe

Tilbudet er tilpasset deg over 18 år med inflammatorisk revmatisk sykdom. Dette kan være blant annet revmatoid artritt (RA), ankyloserende spondylitt (Bekhterev), spondylartritt, psoriasis artritt, systemisk lupus (SLE), sjøgrens, systemisk sklerose, sammensatt bindevevssykdom (mixed connective tissue disease MCTD) med flere.

Det tilbys 2 diagnosespesifikke gruppeopphold:

 1. Leddgruppe
 2. Bindevevsgruppe

Om tilbudet

Målet er at vi sammen skal ha fokus på hverdagsmestring og bistår med informasjon, råd og veiledning knyttet til dette. Vi jobber for å gi økt kunnskap og forståelse omkring revmatisk sykdom og for å bistå til bedre funksjon i forhold til fysisk aktivitet/trening, smertelindring, fatigue, kosthold, deltagelse i arbeid/skole/fritidsaktiviteter og generell behandling.

Vi tilbyr et opphold der dine individuelle behov vektlegges, og det gis mulighet til å delta på et tilpasset behandlings- og undervisningsopplegg sammen med andre som har revmatiske sykdommer.

Oppholdet er gruppebasert og varer i tre uker. Vi tilbyr også individuelle opphold ved behov for personer med reumatiske lidelser.

Pårørende involvering

Vi ønsker at pårørende skal kunne ta del av rehabiliteringsprosessen dersom dette er aktuelt, og ønsker derfor å invitere til en pårørendedag. Tilbudet er tilgjengelig både fysisk og digitalt, slik at de som skulle ønske kan delta uavhengig av sted.

Pårørende har muligheten til å være med i samtaler med helsepersonell og ulike aktiviteter sammen med deg. Dette gir en unik sjanse til å forstå sykdommen og rehabiliteringsprosessen bedre, samtidig som det gir viktig støtte og motivasjon.

Digital oppfølgning etter avsluttet opphold

Din Koordinator kontakter deg etter avsluttet opphold for å følge opp fremgang og hjemmeøvelser etter ViGØRs treningsopplegg etter en avtale med deg. Koordinator vil også møte dine nærmeste for å forklare hva treningsprogram innebærer og hvordan de kan følge opp med deg ved behov. Koordinatoren vil også samhandle med kommunale tjenester, andre instanser f.eks. Ambulant rehabiliteringsteam (ART) og Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ved behov.

I forbindelse med oppfølging vil vi også benytte et digitalt kartleggingsverktøy levert av Checkware til å sikre kvalitet i vårt behandlingstilbud. Les mer om vår digitale oppfølging på Min side.

Spesifikasjoner

 • Varighet 3 uker
 • Behandlingsform Opphold individuelt eller i gruppe
 • Døgn eller dag Døgn
 • Alder 18+

Hvem kan søke om opphold?

Du kan henvende deg til din fastlege, sykehuslege og annet helsepersonell om dine ønsker vedrørende henvisning til opphold. Annet helsepersonell med tilfredsstillende medisinsk fagkompetanse kan henvise ved å fremvise beskrivende god innsikt i din medisinske helsetilstand.

Hvem behandler søknaden?

Det er regional vurderingsenhet i ditt helseforetak som rettighetsvurderer din søknad. Helse Nord RHF har organisert regional vurderingsenhet (RVE) som vurderer henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. Les mer om dette på RVE sine sider.

Hvordan og når får jeg beskjed om opphold?

Når henvisningen din er vurdert vil du få brev om vedtaket fra RVE med oppstartdato og opplysninger om klagemuligheter. Ved innvilget opphold vil du motta brev fra oss noen uker i forkant av oppholdet med dato og litt generell informasjon.

Ventetider

Ventetiden hos oss varierer mellom de ulike tilbudene. Flere inntak gjelder gruppeopphold som settes sammen basert på antall opphold i året. Oversikt over ventetider for alle rehabiliteringsinstitusjoner finner du på Helse Nord RHF’s sider.

Les mer om ventetider på helsenorge.no

Hva om tidspunktet ikke passer?

Retningslinjer RVE har gjennom Helse Nord sier at ved utsettelse av rehabiliteringsopphold til etter oppsatt frist, må det sendes ny legehenvisning til RVE. Det betyr at dersom du fortsatt ønsker opphold ved ViGØR Rehabiliteringssykehus senere enn oppsatt dato må det foreligge legeerklæring og ny henvisning til RVE. Hvis det fortsatt er behov for rehabilitering etter oppholdet er utsatt, skal det sendes ny henvisning til Regional Vurderingsenhet for vurdering.

Les mer om betaling, pasientreiser og annen praktisk info her.

 

Les mer om våre fasiliteter her.

 

Huskeliste til deg som skal på opphold

 • Reisevei Ordnet reise til/fra ViGØR. Fått bekreftelse fra lege ved behov for ledsager.
 • Informasjon Informert ViGØR om eventuelle allergier, matintoleranser, MRSA/ESBL eller andre særskilte behov for oppholdet.
 • Medikamenter Innhentet oppdatert medisinliste fra fastlegen, sjekket at e-resepter er aktive, husket å pakke medisiner for hele oppholdet.
 • Forbruksutstyr Sørget for å medbringe nok forbruksutstyr ved inkontinens, diabetes, ernæring og sårbehandling.
 • Digital kartlegging Fylle ut digitale kartleggingsskjemaer (CheckWare) på Min Side i dagene før ankomst.
 • Målsettinger Tenkt gjennom mine målsettinger for oppholdet. Hva ønsker jeg å få ut av oppholdet?
 • I kofferten Skotøy for innendørs og utendørs trening, treningstøy, badetøy, klær, hygieneartikler, mobiltelefon m/lader, PC/Pad, briller, hørehjelpemiddel og andre hjelpemidler.

Ankomstdagen

Dersom du er døgnpasient disponerer du rommet ditt fra kl. 14.00. Du må gjerne ankomme før dette, men tidligste innsjekk er kl 14.00. Tirsdag, onsdag og torsdager er det informasjonsmøte for alle nyankomne pasienter kl 17.00.

Dersom du er dagpasient har du ikke eget rom på institusjonen. Rehabiliteringsprogrammet starter samme dag som du ankommer, derfor er oppmøtetid satt til 09.00

Dagen etter ankomst

For døgnpasienter starter rehabiliteringsprogrammet dagen etter ankomst. Du møter lege for innskriving, og du har første møte med fysioterapeut. Beskjed om time får du på SMS.

Dersom du deltar på et gruppetilbud, følger du programmet til gruppen. Timeplan får du enten når du sjekker inn i resepsjonen, eller på informasjonsmøtet til gruppen du tilhører.

Din rehabiliteringsplan

Settes opp på bakgrunn av dine målsettinger. Vi lager en plan for ditt opphold i samråd med deg, og justerer denne underveis etter behov. Sentrale elementer i en plan kan for eksempel være gruppetreninger, undervisninger, samtalegrupper, egentreningsprogram, individuelle konsultasjoner og individuell behandling. Dersom du er på gruppeopphold, er timeplan for undervisning og gruppetrening felles for alle deltakerne på gruppa.

Kosthold

ViGØR serverer et middelhavsbasert kosthold uten kjøtt. Kjøkkenet serverer tre hovedmåltider i løpet av dagen: frokost (08-10), middag (13.30-16) og kvelds (17.30-19). Det er tilgjengelig frukt, grønt, kaffe og te også utenom åpningstidene.

Dersom du har allergier, og trenger spesialkost, må dette dokumenteres.

Rusmidler

ViGØR er et røykfritt sykehus og røyking skjer på anvist område. Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler så lenge du er pasient hos oss, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Foto, lyd, filmopptak og sosiale medier

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film og lydopptak eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt om tillatelse først. Alle har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å glemme, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av. Det er lov å si nei om du skulle bli spurt.

Allergier

Vis hensyn, mange har intoleranse for dufter som parfyme, dufttilsatte såper, kremer og kosmetikk og kan bli svært syke av det.

Ledsager / besøkende

Overnatting og kjøp av ekstramåltider må forhåndsavtales med inntakskontoret. Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider. Besøkende kan overnatte i ekstraseng på pasientens rom

Pris for overnatting selvbetalende ledsager:
1295,- per døgn, med eget rom.
795,- per døgn, med delt rom.

Pris for kjøp av enkeltmåltider besøkende: Frokost 50,- Middag 160,-

Betaling

Les mer om betaling her.

ViGØR har tilknyttet reumatolog til teamet i reumagruppen. Reumatologen har blant annet undervisning som en del av det obligatoriske programmet i reumagruppen.

Epikrise

Etter oppholdet ditt er avsluttet får du tilsendt en epikrise (sluttrapport) skrevet av din lege og dine behandlere. Denne sendes også i kopi til henvisende instans.

Evalueringsskjema

Vi setter stor pris på om du før du forlater ViGØR, fyller ut vårt evalueringsskjema, PasOpp. Dette kan leveres i postkassene våre som du finer flere steder på huset. Skjemaet finner du i velkomstmappa som ligger på rommet dagen du ankommer, eller du kan fylle det ut elektronisk via Min Side.