ViGØR Pluss

Gruppeopphold for deg som er over 18 år, har sykelig overvekt og ønsker vektreduksjon gjennom livsstilsendring. Dette er et dagtilbud som strekker seg over flere perioder.

Målgruppe  

Vårt rehabiliteringstilbud passer for deg som har sykelig overvekt (BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 med definerte tilleggssykdommer, f.eks. søvnapné, høyt blodtrykk eller hyperkolesterolemi) og som ønsker tverrfaglig spesialisert rehabilitering med målsetning om varig endring av livsstil tilpasset din hverdag. Vi har stort fokus på livskvalitet og mental helse.

Om tilbudet

Målsetningen er varig livsstilsendring som parallelt vil kunne gi deg både redusert BMI og reduksjon av risikofaktorer for metabolsk sykdom. Du vil få tilpasset veiledning med tanke på psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet. Vi har i tillegg fokus på arbeid/utdanning.

Innholdet i tilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse og teamet som følger deg vil på en respektfull måte hjelpe deg på veien til en varig livsstilsendring med utgangspunkt i dine behov.

Under oppholdet vil du delta i ulike former for veiledning, slik som individuell veiledning og undervisning med klinisk ernæringsfysiolog, gruppeterapi med psykolog og gruppebasert oppmerksomhetstrening med veileder. Du deltar i en liten gruppe med andre personer med lignende utfordringer. Mye av undervisningen er dialogbasert for at du skal få mest mulig ut av veiledningen.

Det vil være ulike former for fysisk aktivitet og trening, f.eks. gåturer og basseng- eller sirkeltrening. Etter avsluttet hovedopphold vil du bli innmeldt i treningssenteret LevVel hvor du kan trene uten kostnad i ett år. Den første uken vil vi også hjelpe deg i gang med et individuelt tilpasset treningsprogram i vår apparatsal.

I de første ukene av rehabiliteringen vil deler av hovedprogrammet bestå av hjemmeoppgaver, hvor det er nødvendig med aktiv deltakelse. Vi anbefaler derfor sykemelding i de tre første ukene, slik at hjemmeoppgavene får samme fokus som det faste programmet ved ViGØR.

Om oppholdet

Dette er et gruppebasert dagopphold som varer over totalt 3 år. Det første året vil det være til sammen 17 dager ved ViGØR, det andre året 14 dager og det tredje året 6 dager. Du vil få fortløpende beskjed om hvordan oppfølgingen forløper for den gruppen du deltar på.

Pårørendeinvolvering

Vi ønsker at pårørende skal kunne ta del av rehabiliteringsprosessen og legger til rette for deltakelse på individuell veiledning dersom det er ønskelig. Pårørende har også muligheten til å være med i ulike aktiviteter sammen med deg. Dette gir en unik sjanse til å forstå sykdommen og rehabiliteringsprosessen bedre, samtidig som det gir viktig støtte og motivasjon.

Digital oppfølging

Vi benytter en selvhjelpsapp (Onnikka) for å understøtte ditt behandlingsopplegg når du er hjemme. Dette vil du få nærmere opplæring i under ditt første opphold.

Oppdatert 30.05.24

Spesifikasjoner

 • Varighet 37 dager over 3 år
 • Behandlingsform Gruppeopphold
 • Døgn eller dag Dagtilbud
 • Alder 18+

Hvem kan søke om opphold?

Du kan henvende deg til din fastlege, sykehuslege og annet helsepersonell om dine ønsker vedrørende henvisning til opphold. Annet helsepersonell med tilfredsstillende medisinsk fagkompetanse kan henvise ved å fremvise beskrivende god innsikt i din medisinske helsetilstand.

Hvem behandler søknaden?

Det er regional vurderingsenhet i ditt helseforetak som rettighetsvurderer din søknad. Helse Nord RHF har organisert regional vurderingsenhet (RVE) som vurderer henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. Les mer om dette på RVE sine sider.

Hvordan og når får jeg beskjed om opphold?

Når henvisningen din er vurdert vil du få brev om vedtaket fra RVE med oppstartdato og opplysninger om klagemuligheter. Ved innvilget opphold vil du motta brev fra oss noen uker i forkant av oppholdet med dato og litt generell informasjon.

Ventetider

Ventetiden hos oss varierer mellom de ulike tilbudene. Flere inntak gjelder gruppeopphold som settes sammen basert på antall opphold i året. Oversikt over ventetider for alle rehabiliteringsinstitusjoner finner du på Helse Nord RHF’s sider.

Les mer om ventetider på helsenorge.no

Hva om tidspunktet ikke passer?

Retningslinjer RVE har gjennom Helse Nord sier at ved utsettelse av rehabiliteringsopphold til etter oppsatt frist, må det sendes ny legehenvisning til RVE. Det betyr at dersom du fortsatt ønsker opphold ved ViGØR Rehabiliteringssykehus senere enn oppsatt dato må det foreligge legeerklæring og ny henvisning til RVE. Hvis det fortsatt er behov for rehabilitering etter oppholdet er utsatt, skal det sendes ny henvisning til Regional Vurderingsenhet for vurdering.

Les mer om betaling, pasientreiser og annen praktisk info her.

 

Les mer om våre fasiliteter her.

 

Huskeliste til deg som skal på opphold

 • Reisevei Ordnet reise til/fra ViGØR. Fått bekreftelse fra lege ved behov for ledsager.
 • Informasjon Informert ViGØR om eventuelle allergier, matintoleranser, MRSA/ESBL eller andre særskilte behov for oppholdet.
 • Medikamenter Innhentet oppdatert medisinliste fra fastlegen, sjekket at e-resepter er aktive, husket å pakke medisiner for hele oppholdet.
 • Forbruksutstyr Sørget for å medbringe nok forbruksutstyr ved inkontinens, diabetes, ernæring og sårbehandling.
 • Digital kartlegging Fylle ut digitale kartleggingsskjemaer (CheckWare) på Min Side i dagene før ankomst.
 • Målsettinger Tenkt gjennom mine målsettinger for oppholdet. Hva ønsker jeg å få ut av oppholdet?
 • I kofferten Skotøy for innendørs og utendørs trening, treningstøy, badetøy, klær, hygieneartikler, mobiltelefon m/lader, PC/Pad, briller, hørehjelpemiddel og andre hjelpemidler.

Ankomstdagen

Dersom du er døgnpasient disponerer du rommet ditt fra kl. 14.00. Du må gjerne ankomme før dette, men tidligste innsjekk er kl 14.00. Tirsdag, onsdag og torsdager er det informasjonsmøte for alle nyankomne pasienter kl 17.00.

Dersom du er dagpasient har du ikke eget rom på institusjonen. Rehabiliteringsprogrammet starter samme dag som du ankommer, derfor er oppmøtetid satt til 09.00

Dagen etter ankomst

For døgnpasienter starter rehabiliteringsprogrammet dagen etter ankomst. Du møter lege for innskriving, og du har første møte med fysioterapeut. Beskjed om time får du på SMS.

Dersom du deltar på et gruppetilbud, følger du programmet til gruppen. Timeplan får du enten når du sjekker inn i resepsjonen, eller på informasjonsmøtet til gruppen du tilhører.

Din rehabiliteringsplan

Settes opp på bakgrunn av dine målsettinger. Vi lager en plan for ditt opphold i samråd med deg, og justerer denne underveis etter behov. Sentrale elementer i en plan kan for eksempel være gruppetreninger, undervisninger, samtalegrupper, egentreningsprogram, individuelle konsultasjoner og individuell behandling. Dersom du er på gruppeopphold, er timeplan for undervisning og gruppetrening felles for alle deltakerne på gruppa.

Kosthold

ViGØR serverer et middelhavsbasert kosthold uten kjøtt. Kjøkkenet serverer tre hovedmåltider i løpet av dagen: frokost (08-10), middag (13.30-16) og kvelds (17.30-19). Det er tilgjengelig frukt, grønt, kaffe og te også utenom åpningstidene.

Dersom du har allergier, og trenger spesialkost, må dette dokumenteres.

Rusmidler

ViGØR er et røykfritt sykehus og røyking skjer på anvist område. Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler så lenge du er pasient hos oss, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Foto, lyd, filmopptak og sosiale medier

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film og lydopptak eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt om tillatelse først. Alle har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å glemme, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av. Det er lov å si nei om du skulle bli spurt.

Allergier

Vis hensyn, mange har intoleranse for dufter som parfyme, dufttilsatte såper, kremer og kosmetikk og kan bli svært syke av det.

Ledsager / besøkende

Overnatting og kjøp av ekstramåltider må forhåndsavtales med inntakskontoret. Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider. Besøkende kan overnatte i ekstraseng på pasientens rom

Pris for overnatting selvbetalende ledsager:
1295,- per døgn, med eget rom.
795,- per døgn, med delt rom.

Pris for kjøp av enkeltmåltider besøkende: Frokost 50,- Middag 160,-

Betaling

Les mer om betaling her.

Oppmøte

For dagpasientene i ViGØR pluss kan oppmøtetidspunktet variere under hovedopphold og oppfølgingsdager. Korrekte tidspunkter vil til enhver tid kommuniseres av teamleder for gruppen.

Epikrise

Etter oppholdet ditt er avsluttet får du tilsendt en epikrise (sluttrapport) skrevet av din lege og dine behandlere. Denne sendes også i kopi til henvisende instans.

Evalueringsskjema

Vi setter stor pris på om du før du forlater ViGØR, fyller ut vårt evalueringsskjema, PasOpp. Dette kan leveres i postkassene våre som du finer flere steder på huset. Skjemaet finner du i velkomstmappa som ligger på rommet dagen du ankommer, eller du kan fylle det ut elektronisk via Min Side.

Oppfølging

I tiden mellom oppfølgingsdagene er pasientene på ViGØR pluss anbefalt å benytte seg av selvhjelpsappen Onnikka, samt treningstilbudet ved LevVel.