Intensiv språktrening i gruppe (CIST/ILAT)

CIST/ILAT - Constraint Induced Språkterapi/ Intensive Language-action therapy– er en metode som skal bidra til at pasienter med afasi kan få bedret talefunksjon. ViGØR sitt tilbud er basert på gruppesamtaler som gir en mer naturlige situasjoner enn tradisjonelle individuelle tilbud - noe som styrker overføringsverdien til dagliglivet.

Har du språkvansker etter et hjerneslag/skade så er det som regel afasi du har. Hvert år får ca. 16 000 nordmenn hjerneslag, og 25-30% av disse får afasi. Hvis du har afasi så er dette et tilbud til deg. 

Personer med afasi vil ofte bruke den formen for kommunikasjon som er lettest tilgjengelig og minst energikrevende. Siden man sliter fysisk med å sette ord på det man ønsker å si bruker personer med afasi heller kroppsspråk, gester, tegning, skrift og bilder. Dette fører til at man etter hvert lærer seg å ikke bruke tale når man vil kommunisere med andre. 

Ved CIST «tvinges» du – ved bruk av kortspill og gruppesamtaler – til å bruke ord når du ønsker å si noe. Dette skjer ved bruk av intensiv trening i en kort tidsperiode og CIST metoden kan vise til gode resultater. 

Vi mener det er viktig å ha fokus på hele mennesket og hvordan hverdagen kan forbedres selv om man har en vanske. Vi har som mål å bedre hverdagstalen din. Det er disse forholdene dette tilbudet vil lære deg å mestre på en bedre måte slik at du kan bruke mer tale i hverdagen.

Målgruppe og diagnose 

Voksne som har gjennomgått hjerneslag eller traumatisk/ervervet hjerneskade for mer enn 3 måneder siden, og som har talevansker/ afasi. For personer over 18 år. 

Spesifikasjoner

 • Varighet 3 uker
 • Behandlingsform Gruppetilbud
 • Døgn eller dag Døgn
 • Alder 18+

Hvem kan søke om opphold?

Du kan henvende deg til din fastlege, sykehuslege og annet helsepersonell om dine ønsker vedrørende henvisning til opphold. Annet helsepersonell med tilfredsstillende medisinsk fagkompetanse kan henvise ved å fremvise beskrivende god innsikt i din medisinske helsetilstand.

Hvem behandler søknaden?

Det er regional vurderingsenhet i ditt helseforetak som rettighetsvurderer din søknad. Helse Nord RHF har organisert regional vurderingsenhet (RVE) som vurderer henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. Les mer om dette på RVE sine sider.

Hvordan og når får jeg beskjed om opphold?

Når henvisningen din er vurdert vil du få brev om vedtaket fra RVE med oppstartdato og opplysninger om klagemuligheter. Ved innvilget opphold vil du motta brev fra oss noen uker i forkant av oppholdet med dato og litt generell informasjon.

Ventetider

Ventetiden hos oss varierer mellom de ulike tilbudene. Flere inntak gjelder gruppeopphold som settes sammen basert på antall opphold i året. Oversikt over ventetider for alle rehabiliteringsinstitusjoner finner du på Helse Nord RHF’s sider.

Les mer om ventetider på helsenorge.no

Hva om tidspunktet ikke passer?

Retningslinjer RVE har gjennom Helse Nord sier at ved utsettelse av rehabiliteringsopphold til etter oppsatt frist, må det sendes ny legehenvisning til RVE. Det betyr at dersom du fortsatt ønsker opphold ved ViGØR Rehabiliteringssykehus senere enn oppsatt dato må det foreligge legeerklæring og ny henvisning til RVE. Hvis det fortsatt er behov for rehabilitering etter oppholdet er utsatt, skal det sendes ny henvisning til Regional Vurderingsenhet for vurdering.

Les mer om betaling, pasientreiser og annen praktisk info her.

 

Les mer om våre fasiliteter her.

 

Ventetider for behandling 

Huskeliste til deg som skal på opphold

 • Reisevei Ordnet reise til/fra ViGØR. Fått bekreftelse fra lege ved behov for ledsager.
 • Informasjon Informert ViGØR om eventuelle allergier, matintoleranser, MRSA/ESBL eller andre særskilte behov for oppholdet.
 • Medikamenter Innhentet oppdatert medisinliste fra fastlegen, sjekket at e-resepter er aktive, husket å pakke medisiner for hele oppholdet.
 • Forbruksutstyr Sørget for å medbringe nok forbruksutstyr ved inkontinens, diabetes, ernæring og sårbehandling.
 • Digital kartlegging Fylle ut digitale kartleggingsskjemaer (CheckWare) på Min Side i dagene før ankomst.
 • Målsettinger Tenkt gjennom mine målsettinger for oppholdet. Hva ønsker jeg å få ut av oppholdet?
 • I kofferten Skotøy for innendørs og utendørs trening, treningstøy, badetøy, klær, hygieneartikler, mobiltelefon m/lader, PC/Pad, briller, hørehjelpemiddel og andre hjelpemidler.

Ankomstdagen

Dersom du er døgnpasient disponerer du rommet ditt fra kl. 14.00. Du må gjerne ankomme før dette, men tidligste innsjekk er kl 14.00. Tirsdag, onsdag og torsdager er det informasjonsmøte for alle nyankomne pasienter kl 17.00.

Dersom du er dagpasient har du ikke eget rom på institusjonen. Rehabiliteringsprogrammet starter samme dag som du ankommer, derfor er oppmøtetid satt til 09.00

Dagen etter ankomst

For døgnpasienter starter rehabiliteringsprogrammet dagen etter ankomst. Du møter lege for innskriving, og du har første møte med fysioterapeut. Beskjed om time får du på SMS.

Dersom du deltar på et gruppetilbud, følger du programmet til gruppen. Timeplan får du enten når du sjekker inn i resepsjonen, eller på informasjonsmøtet til gruppen du tilhører.

Din rehabiliteringsplan

Settes opp på bakgrunn av dine målsettinger. Vi lager en plan for ditt opphold i samråd med deg, og justerer denne underveis etter behov. Sentrale elementer i en plan kan for eksempel være gruppetreninger, undervisninger, samtalegrupper, egentreningsprogram, individuelle konsultasjoner og individuell behandling. Dersom du er på gruppeopphold, er timeplan for undervisning og gruppetrening felles for alle deltakerne på gruppa.

Kosthold

ViGØR serverer et middelhavsbasert kosthold uten kjøtt. Kjøkkenet serverer tre hovedmåltider i løpet av dagen: frokost (08-10), middag (13.30-16) og kvelds (17.30-19). Det er tilgjengelig frukt, grønt, kaffe og te også utenom åpningstidene.

Dersom du har allergier, og trenger spesialkost, må dette dokumenteres.

Rusmidler

ViGØR er et røykfritt sykehus og røyking skjer på anvist område. Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler så lenge du er pasient hos oss, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Foto, lyd, filmopptak og sosiale medier

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film og lydopptak eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt om tillatelse først. Alle har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å glemme, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av. Det er lov å si nei om du skulle bli spurt.

Allergier

Vis hensyn, mange har intoleranse for dufter som parfyme, dufttilsatte såper, kremer og kosmetikk og kan bli svært syke av det.

Ledsager / besøkende

Overnatting og kjøp av ekstramåltider må forhåndsavtales med inntakskontoret. Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider. Besøkende kan overnatte i ekstraseng på pasientens rom

Pris for overnatting selvbetalende ledsager:
1295,- per døgn, med eget rom.
795,- per døgn, med delt rom.

Pris for kjøp av enkeltmåltider besøkende: Frokost 50,- Middag 160,-

Betaling

Les mer om betaling her.

CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som man trener på, baseres på ord som du har nytte av i hverdagen. Man benytter seg av bilder som deltakerne spiller mellom seg. 

Slik foregår spillet: 

Alle får utdelt fire kort. Dere er skjult bak ei plate, slik at du kun ser dine kort (som i spillet bridge). Du og de andre skal prøve å samle på like kort ved å spørre de andre om de har kort med et bestemt motiv. 

Hvert spill har et eget tema som f.eks. transport, frukt, osv. Praten dere imellom – og dermed også treningsordene – skal være meningsfylte. Når kortene viser til virkelige livssituasjoner vil læringen gjennom spillet ha best effekt. Derfor er denne metoden så effektiv, realistisk og givende. 

 • På det laveste nivå skiller bildene mellom hovedegenskaper innen en kategori, for eks. epler og pærer for frukt. 
 • På neste nivå må du spesifisere bildet ved bruk av adjektiv eller adverbiale opplysninger, for eksempel røde epler fremfor grønne. 
 • Høyeste nivå omfattet et tallbegrep i tillegg: tre gule epler. 

Et viktig aspekt i kommunikasjonen ligger i å vekke den andres oppmerksomhet. Derfor blir det vektlagt at du alltid skal tilkalle medspiller med navn. Dessuten skal det du ønsker å si bære preg av et spørsmål. 

Vanligvis deltar ikke logopeden i spillet, men det avhenger av deltakerne. Shaping blir brukt for å oppnå respons i forhold til målsettingen den enkelte deltakeren har. Logopedens oppgave blir å hjelpe deg til å si det du ønsker og dermed opplever du mestringsfølelse. Det synes vi er viktig. 

Gruppesamtaler gir en mer naturlige situasjoner enn tradisjonelle enetimer mellom logoped og den afasirammede, noe som styrker overføringsverdien til dagliglivet. Det overordnede mål med kommunikasjon i grupper er at du skal formidle ny informasjon til en annen, tilsvarende en vanlig kommunikasjonssituasjon du opplever ellers. 

Dere spiller og prater hverandre gode ved bruk av CFIST / ILAT. 

I tillegg til CIST/ILAT deltar gruppen musikktimer, stemmetrening og lese- og skrivetrening. Disse timene legger opp etter individuelle behov.

Epikrise

Etter oppholdet ditt er avsluttet får du tilsendt en epikrise (sluttrapport) skrevet av din lege og dine behandlere. Denne sendes også i kopi til henvisende instans.

Evalueringsskjema

Vi setter stor pris på om du før du forlater ViGØR, fyller ut vårt evalueringsskjema, PasOpp. Dette kan leveres i postkassene våre som du finer flere steder på huset. Skjemaet finner du i velkomstmappa som ligger på rommet dagen du ankommer, eller du kan fylle det ut elektronisk via Min Side.

Etter utskrivning får du og henvisende instans tilsendt epikrise og logopedrapport.