Komplekst sykdomsbilde

Dette er et rehabiliteringstilbud for de med komplekst og sammensatt sykdomsbilde, som har gjennomgått et langt/ krevende behandlingsforløp med påfølgende redusert funksjon og allmenntilstand.

Målgruppe

Personer med behov for rehabilitering etter langt/krevende behandlingsforløp, direkte fra sykehus eller i løpet av første 4 uker etter avsluttet sykehusopphold.
Dette er et diagnoseuavhengig tilbud. Post COVID med komplikasjoner inklusive lungeaffeksjon inngår også i denne målgruppen. Også personer med hjelpebehov kan søke, men Barthel Index bør være høyere enn 6 (30).

Om tilbudet 

Dette er et individuelt døgnopphold som varer i 3 uker.
Selve rehabiliteringen starter med tverrfaglig vurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. Vi vurderer din funksjon i daglige gjøremål; gangfunksjon, kognitiv funksjon, balanse, styrke og kommunikasjon/språk. Det blir lagt stor vekt på aktivitetsmestring og økt kunnskap om den nye situasjonen. Vi lager en plan sammen med deg for videre forebygging av komplikasjoner med fokus på ADL og inaktivitet.

Endringene sykehusopphold  påvirker ikke bare deg som pasient, men også personer rundt deg. Derfor kartlegger vi hjemmesituasjonen din og følger opp pårørende dersom det er behov for det. Eventuelle tilpasninger eller hjelpemidler du trenger hjemme vil vi også utforske nærmere.

Vi tar stilling til om du har behov for en individuell plan og kan starte prosessen med å utarbeide den mens du er hos oss. En individuell plan skal utarbeides dersom en person har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, og den vil bidra til å sikre nødvendig oppfølging over tid.

I løpet av oppholdet vil vi også vurdere behov for oppfølgingsopphold, for eksempel om intensiv håndtrening (CIMT), intensiv språktrening (CIST/ILAT) eller intensiv gangtrening kan være hensiktsmessig for deg.

Det er mulighet for ambulante besøk/oppfølging før, under og etter innleggelse ved ViGØR dersom man bor i Tromsø kommune.

Pårørendeinvolvering

Vi ønsker at pårørende skal kunne ta del av rehabiliteringsprosessen dersom dette er aktuelt, og ønsker derfor å invitere til en pårørendedag. Tilbudet er tilgjengelig både fysisk og digitalt, slik at de som skulle ønske kan delta uavhengig av sted.

Pårørende har muligheten til å være med i samtaler med helsepersonell, treningsøkter og ulike aktiviteter sammen med deg. Dette gir en unik sjanse til å forstå rehabiliteringsprosessen bedre, samtidig som det gir viktig støtte og motivasjon.

Oppdatert 17.04.24

Spesifikasjoner

 • Varighet 3 uker
 • Behandlingsform Individuelt opphold
 • Døgn Døgn
 • Alder 18+

Hvem kan søke om opphold?

Du kan henvende deg til din fastlege, sykehuslege og annet helsepersonell om dine ønsker vedrørende henvisning til opphold. Annet helsepersonell med tilfredsstillende medisinsk fagkompetanse kan henvise ved å fremvise beskrivende god innsikt i din medisinske helsetilstand.

Hvem behandler søknaden?

Det er regional vurderingsenhet i ditt helseforetak som rettighetsvurderer din søknad. Helse Nord RHF har organisert regional vurderingsenhet (RVE) som vurderer henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. Les mer om dette på RVE sine sider.

Hvordan og når får jeg beskjed om opphold?

Når henvisningen din er vurdert vil du få brev om vedtaket fra RVE med oppstartdato og opplysninger om klagemuligheter. Ved innvilget opphold vil du motta brev fra oss noen uker i forkant av oppholdet med dato og litt generell informasjon.

Ventetider

Ventetiden hos oss varierer mellom de ulike tilbudene. Flere inntak gjelder gruppeopphold som settes sammen basert på antall opphold i året. Oversikt over ventetider for alle rehabiliteringsinstitusjoner finner du på Helse Nord RHF’s sider.

Les mer om ventetider på helsenorge.no

Hva om tidspunktet ikke passer?

Retningslinjer RVE har gjennom Helse Nord sier at ved utsettelse av rehabiliteringsopphold til etter oppsatt frist, må det sendes ny legehenvisning til RVE. Det betyr at dersom du fortsatt ønsker opphold ved ViGØR Rehabiliteringssykehus senere enn oppsatt dato må det foreligge legeerklæring og ny henvisning til RVE. Hvis det fortsatt er behov for rehabilitering etter oppholdet er utsatt, skal det sendes ny henvisning til Regional Vurderingsenhet for vurdering.

Les mer om betaling, pasientreiser og annen praktisk info her.

 

Les mer om våre fasiliteter her.

 

Søknader til dette tilbudet skal gå direkte fra sykehuslege til ViGØR.

Tilbudet er åpent hele året, også i ferieperioder.

Ta gjerne kontakt dersom du er usikker om dette tilbudet er riktig for deg/din pasient.

 

Huskeliste til deg som skal på opphold

 • Reisevei Ordnet reise til/fra ViGØR. Fått bekreftelse fra lege ved behov for ledsager.
 • Informasjon Informert ViGØR om eventuelle allergier, matintoleranser, MRSA/ESBL eller andre særskilte behov for oppholdet.
 • Medikamenter Innhentet oppdatert medisinliste fra fastlegen, sjekket at e-resepter er aktive, husket å pakke medisiner for hele oppholdet.
 • Forbruksutstyr Sørget for å medbringe nok forbruksutstyr ved inkontinens, diabetes, ernæring og sårbehandling.
 • Digital kartlegging Fylle ut digitale kartleggingsskjemaer (CheckWare) på Min Side i dagene før ankomst.
 • Målsettinger Tenkt gjennom mine målsettinger for oppholdet. Hva ønsker jeg å få ut av oppholdet?
 • I kofferten Skotøy for innendørs og utendørs trening, treningstøy, badetøy, klær, hygieneartikler, mobiltelefon m/lader, PC/Pad, briller, hørehjelpemiddel og andre hjelpemidler.

Ankomstdagen

Dersom du er døgnpasient disponerer du rommet ditt fra kl. 14.00. Du må gjerne ankomme før dette, men tidligste innsjekk er kl 14.00. Tirsdag, onsdag og torsdager er det informasjonsmøte for alle nyankomne pasienter kl 17.00.

Dersom du er dagpasient har du ikke eget rom på institusjonen. Rehabiliteringsprogrammet starter samme dag som du ankommer, derfor er oppmøtetid satt til 09.00

Dagen etter ankomst

For døgnpasienter starter rehabiliteringsprogrammet dagen etter ankomst. Du møter lege for innskriving, og du har første møte med fysioterapeut. Beskjed om time får du på SMS.

Dersom du deltar på et gruppetilbud, følger du programmet til gruppen. Timeplan får du enten når du sjekker inn i resepsjonen, eller på informasjonsmøtet til gruppen du tilhører.

Din rehabiliteringsplan

Settes opp på bakgrunn av dine målsettinger. Vi lager en plan for ditt opphold i samråd med deg, og justerer denne underveis etter behov. Sentrale elementer i en plan kan for eksempel være gruppetreninger, undervisninger, samtalegrupper, egentreningsprogram, individuelle konsultasjoner og individuell behandling. Dersom du er på gruppeopphold, er timeplan for undervisning og gruppetrening felles for alle deltakerne på gruppa.

Kosthold

ViGØR serverer et middelhavsbasert kosthold uten kjøtt. Kjøkkenet serverer tre hovedmåltider i løpet av dagen: frokost (08-10), middag (13.30-16) og kvelds (17.30-19). Det er tilgjengelig frukt, grønt, kaffe og te også utenom åpningstidene.

Dersom du har allergier, og trenger spesialkost, må dette dokumenteres.

Rusmidler

ViGØR er et røykfritt sykehus og røyking skjer på anvist område. Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler så lenge du er pasient hos oss, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Foto, lyd, filmopptak og sosiale medier

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film og lydopptak eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt om tillatelse først. Alle har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å glemme, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av. Det er lov å si nei om du skulle bli spurt.

Allergier

Vis hensyn, mange har intoleranse for dufter som parfyme, dufttilsatte såper, kremer og kosmetikk og kan bli svært syke av det.

Ledsager / besøkende

Overnatting og kjøp av ekstramåltider må forhåndsavtales med inntakskontoret. Besøkende kan kjøpe enkeltmåltider. Besøkende kan overnatte i ekstraseng på pasientens rom

Pris for overnatting selvbetalende ledsager:
1295,- per døgn, med eget rom.
795,- per døgn, med delt rom.

Pris for kjøp av enkeltmåltider besøkende: Frokost 50,- Middag 160,-

Betaling

Les mer om betaling her.

I løpet av oppholdet vil vi også vurdere behov for oppfølgingsopphold, for eksempel om intensiv håndtrening (CIMT), intensiv språktrening (CIST/ILAT) eller intensiv gangtrening vil være hensiktsmessig for deg.

Epikrise

Etter oppholdet ditt er avsluttet får du tilsendt en epikrise (sluttrapport) skrevet av din lege og dine behandlere. Denne sendes også i kopi til henvisende instans.

Evalueringsskjema

Vi setter stor pris på om du før du forlater ViGØR, fyller ut vårt evalueringsskjema, PasOpp. Dette kan leveres i postkassene våre som du finer flere steder på huset. Skjemaet finner du i velkomstmappa som ligger på rommet dagen du ankommer, eller du kan fylle det ut elektronisk via Min Side.

ViGØRs helsepersonell sørger for at praktiske ting rundt hjemreisen er ordnet, samt kontakt med hjemkommunen angående hjelpemidler, hjemmetjeneste og videre oppfølging. Ved behov avholdes tverrfaglig møte før utskriving, for å sikre videre opplegg.